Clean

อาหารคลีนเพื่อสุขภาพของผู้หญิง

August 9, 2017 admin 0

  ในปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีอยู่อย่างหลากหลายให้คุณผู้หญิงได้เลือกทาน และที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่สาวๆ ตอนนี้คงหนีไม่พ้น อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆ เพราะความนิยมเหล่านี้จะนำมาซึ่งความมีสุขภาพดีของสาวๆ ที่เลือกทานอาหารคลีนด้วย สำหรับคำว่า Clean Food หรืออาหารคลีน มีความหมายอยู่ 2 อย่าง  คือ อาหารที่ไม่ปนเปื้อน หมายความว่า อาหารใดก็ตามที่กินเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยสารปนเปื้อนดังกล่าวก็สามารถที่แยกประเภทออกได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร […]